O mnie

Kontakt e-mail michal_piekarski@yahoo.com


- Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność międzynarodowe stosunki polityczne. Temat pracy magisterskiej : "Zwalczanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym w Polsce po roku 1990"

- Dystertacja doktorska pod tytułem "Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2010. Wybrane aspekty" przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Ryszarda Sielezina z Zakładu Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii UWr, obroniona w maju roku 2012

- W roku 2013 w wydawnictwie Medium wydana została książka "Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2013. Wybrane aspekty". Jest to rozszerzona i zmieniona wersja pracy doktorskiej. Jej recenzja ukazała się na łamach Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Autor ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych

- Współpracownik portalu i czasopisma Special-ops, vortalu Specops, ponadto moje artykuły były publikowane między innymi na łamach czasopism "Commando", "Armia", "Komandos", "Wrocławski Przegląd Międzynarodowy"

Zainteresowania naukowe :

 • zwalczanie terroryzmu - w szczególności problematyka sytuacje zakładniczych
 • kultura strategiczna - a więc percepcja zagrożeń i narzędzi ich zwalczania w polityce bezpieczeństwa państwa,
 • współczesne siły specjalne i ich rola w polityce bezpieczeństwa państwa
 • konflikty asymetryczne i operacje wojskowe inne niż wojna
 • bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zarządzanie kryzysowe

Doświadczenie dydaktyczne - wybrane przedmioty:
 • Zwalczanie terroryzmu
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski
 • Przestępczość zorganizowana
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Historia idei i praktyki integracji europejskiej
 • Systemy bezpieczeństwa w Europie
 • Wstęp do wiedzy o wojsku i obronności
 • Współczesne siły zbrojne
Powyższe zajęcia prowadziłem na Instytucie Studiów Międzynarodowych oraz w Katedrze Europeistyki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz europeistyka.


Od roku 2003 do 2008 członek Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych w latach 2003 - 2004 czlonek zarządu - przewodniczący Sekcji Wschód - Zachód

Członek - założyciel (do 2008 roku )Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych, Koordynator Grupy Badawczej ds. Terroryzmu, Wojny Asymetrycznej i Sił Specjalnych, od 2004 do 2007 roku członek zarządu, w latach 2006-2007 wiceprezes Ośrodka