dr Michał Piekarski

Witam serdecznie na mojej stronie internetowej.

Od dziesięciu lat zajmuję się badaniem zagadnień terroryzmu, antyterroryzmu oraz innym pokrewnych problemów w tym bezpieczeństwa wewnętrznego oraz militarnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów asymetrycznych.

Owocem tych badań jest w szczególności dystertacja doktorska pod tytułem "Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2010. Wybrane aspekty" przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Ryszarda Sielezina z Zakładu Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii UWr.

W roku 2013 w wydawnictwie Medium wydana została książka "Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2013. Wybrane aspekty". Jest to rozszerzona i zmieniona wersja pracy doktorskiej. W roku bieżącym, książka została zrecenzowana na łamach Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Od roku 2010 stale współpracuję z czasopismem i portalem internetowym "Special-ops", gdzie między innymi prowadzę blog dotyczący współczesnych aspektów bezpieczeństwa państwa

Od roku 2011 prowadzę także zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczące w szczególności zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego i militarnego państwa oraz zarządzania kryzysowego. Na stronie zgromadzone zostały materiały - zwłaszcza artykuły naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne, powstałe w toku mojej działalności badawczej i publicystycznej, jak również gościnnie opracowania powstałe w toku działalności Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych